TUỔI TRẺ THPT CHON THÀNH
TỈNH BÌNH PHƯỚC

"Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi hay lấp biển - Quyết chí ắt làm nên"

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của  Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke

Soạn: AM 531065 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Hát Karaoke về Bác

  1. Bác Hồ một tình yêu bao la

  2. Thăm bến nhà rồng

  3. Trông cây lại nhớ đến người

  4. Bên tượng đài Bác Hồ

  5. Bên Lăng Bác Hồ

  6. Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

  7. Tiếng Hát từ TP mang tên Người

  8. Lời Bác dặn trước lúc đi xa

  9. Bác đang cùng chúng cháu hành quân

 

 

Trở về trang chủ