TUỔI TRẺ THPT CHON THÀNH
TỈNH BÌNH PHƯỚC

"Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi hay lấp biển - Quyết chí ắt làm nên"

Giới thiệu chung
Cuộc Đời hoạt động
Những câu nói của Bác
Tư tưởng HỒ CHÍ MINH
Bản Di Chúc
Tác phẩm của  Bác
Phong cách Bác Hồ
Học và Làm
Album Ảnh Bác
Phim tài liệu về Bác
Chuyện Bác Hồ
Thơ về Bác
Lời bài hát về Bác
Nghe Nhạc về Bác
Hát Karaoke

Soạn: AM 531065 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Những bài thơ về Bác

bullet

Hồ Chí Minh

bullet

Hồ Chí Minh

bullet

Hồ Chí Minh

bullet

Theo chân Bác

bullet

Bác ơi

bullet

Sáng tháng Nǎm

bullet

Bác Hồ

bullet

Bộ đội ông cụ

bullet

Bức tượng đồng trong rừng sâu

bullet

Cây Bác Hồ

bullet

Cháu nhớ Bác Hồ

bullet

Chúc tụng Bác Hồ

bullet

Một con người chủ nghĩa Mác sinh ra

bullet

Đêm nay Bác không ngủ

bullet

Đêm tháng nǎm

bullet

Đọc thơ Bác

bullet

Giếng nước Bác Hồ

bullet

Gửi lòng con đến cùng Cha

bullet

Gương trǎng

bullet

Hồ Chí Minh - tên Người là cả một niềm thơ

bullet

Mẹ con

bullet

Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương

bullet

Nén hương nhớ Bác

bullet

Người đi tìm hình của nước

bullet

Nổi trống đồng non nước Việt Nam ơi!

bullet

Quê Bác

bullet

Thǎm Pác Bó

bullet

Thấm trong di chúc

bullet

Thơ của Bác

bullet

Trǎm nǎm nhớ một chuyến đò

bullet

Trời xanh đón Người về

bullet

Viếng lǎng Bác

 

 

Trở về trang chủ