Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q. Tân phú, Tp.HCM
Điện thoại: 08.38161673 – 124 hoặc 08.54082904 – Fax: 08.38163320
Website: www.cntp.edu.vn – Email: tuyensinh@cntp.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DCT   - TỔNG CHỈ TIÊU: 4.800

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

A. Bậc Đại học

 

 

2.800

+ Công nghệ chế tạo máy

D510202

A,A1

200

+ Công nghệ thực phẩm

D540101

A,B

400

+ Công nghệ sinh học

D420201

A,B

240

+ Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

200

+ Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A,B

200

+ Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

A,B

200

+ Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

107

A,B

300

+ Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

300

+ Tài chính – Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

300

+ Kế toán

D340301

A,A1,D1

300

+ Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (dự kiến)

D510301

A,A1

80

+ Công nghệ kỹ thuật môi trường (dự kiến)

D510406

A,B

80

B. Bậc Cao đẳng

 

 

2000

+ Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

120

+ Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

C510301

A,A1

120

+ Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

A,A1

120

+ Công nghệ kỹ thuật Hóa học

C510401

A,B

120

+ Công nghệ Thực phẩm

C540102

A,B

200

+ Công nghệ chế biến thủy sản

C540105

A,B

110

+ Kế toán

C340301

A, A1D1

150

+ Công nghệ sinh học

C420201

A,B

120

+ Công nghệ kỹ thuật Môi trường

C510406

A,B

120

+ Công nghệ May

C540204

A, A1,D1

110

+ Công nghệ Giày

C540206

A,A1,B

100

+ Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

150

+ Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch)

C220113

A,A1,C,D1

110

+ Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt

C510206

A,A1

100

+ Công nghệ vật liệu

C510402

A,A1,B

100

+ Tài chính – Ngân hàng (dự kiến)

C340201

A, A1,D1

150

 

- Tuyển sinh trong cả nước

-  Bậc Đại học:

+ Tổ chức thi tuyển các khối A, B, D1. Riêng khối A1 nhà trường chỉ tổ chức xét tuyển

+ Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-  Điểm trúng tuyển theo khối, theo ngành học

- Bậc Cao đẳng:

+ Không tổ chức thi tuyển mà tổ chức xét tuyển từ kết quả thi Đại học, Cao đẳng trong cả nước năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

+ Những thí sinh không đủ điểm vào học hệ Đại học nếu có nguyện vọng nhà trường sẽ xét vào học Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp chính quy hoặc Cao đẳng nghề  chính quy ở các ngành nghề tương ứng và được học liên thông lên bậc học cao hơn tại trường.